Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 1760

Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 1760
23 Απρ
Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 234 και 240 του νόμου Ν. 3463/06 , την Tρίτη 30 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Αθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος
Χαλκίδας ( Φαρμακίδου 15 – 34100 Χαλκίδα ) προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας»

Σχετικά Άρθρα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP