Ανακοινώσεις

Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια ειδών καθαριότητας 3234
10 Σεπ
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για προμήθεια ειδών καθαριότητας. Κατεβάστε το αρχείο εδώ.
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 3207
10 Σεπ
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Κατεβάστε το αρχείο εδώ.
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3193
10 Σεπ
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων. Κατεβάστε το αρχείο εδώ.
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για εργασίες ηλεκτροφωτισμού 3209
10 Σεπ
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για εργασίες ηλεκτροφωτισμού. Κατεβάστε το αρχείο εδώ.