Ταυτότητα

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και σε εφαρμογή του Προγράμματος “Καλλικράτης”, οι πολιτιστικές και αθλητικές δομές του Δήμου Χαλκιδένω, των Δημοτικών Ενοτήτων και Τοπικών του Κοινοτήτων, μεταφέρθηκαν και υλοποιούνται από το νέο ενιαίο Νομικό Πρόσωπο “Δημοτικός Οργανισμός, Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.)” ΦΕΚ 1673/28-7-2011.

Πρωταρχικός μας σκοπός είναι η δημιουργία νέων καινοτόμων δομών ανά τομέα ευθύνης (Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον), η ανάπτυξη και λειτουργία αθλητικών προγραμμάτων για τους δημότες μας, όλων των ηλικιών, η διοργάνωση πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων για το περιβάλλον και την προστασία του, η διαχείριση – συντήρηση και εποπτεία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, η συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και τους αθλητικούς φορείς σε όλη την επικράτεια του διευρυμένου Δήμου μας, με σκοπό την ανάπτυξη του σωματειακού αθλητισμού και τη φιλοξενία των αθλητικών δράσεων ή σχολικών πρωταθλημάτων στις εγκαταστάσεις μας.

Ο Οργανισμός στεγάζεται στο Μέγαρο Κότσικα (Δημαρχείο Χαλκίδας), στον δεύτερο όροφο, οδός Φαρμακίδου 15.

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP