Διοίκηση & Οικονομία

Πρόεδρος

Ελένη Αϊδίνη

2221351174

2221061072, 2221088930

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

doappex@gmail.com dchalkis@otenet.gr

Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Νικολάου

2221351145

2221088930

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

doappex@gmail.com

Διευθυντής

Φώτης Γκούνης

2221351170 & 173

2221088930

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

doappex@gmail.com

Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων (Τμήμα Πολιτισμού)

Ελένη Λιάπη

2221351164

2221061072, 2221088930

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

dchalkis@otenet.gr, doappex@hotmail.gr

Γιάννης Στέρπης

2221061071, 2221351171

2221061072

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

dchalkis@otenet.gr

Τμήμα Διοίκησης

Ευάγγελος Γιοβάνος

22213 51127

2221088930

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

doappex@hotmail.gr

Έλενα Γεωργατζή

2221351128

2221088930

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

doappex@hotmail.gr

Γραμματεία Προέδρου

Ελένη Λιάπη

2221351164

2221061072, 2221088930

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

dchalkis@otenet.gr, doappex@hotmail.gr

Τμήμα Οικονομικών

Ρούλα Πατσουλάκη

2221351201

2221088930

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

doappex@hotmail.gr

Έλενα Γεωργατζή

2221351128

2221088930

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

doappex@hotmail.gr

Ταμείο

Μαρία Καραχάλιου

2221351141

2221088930

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

doappex@hotmail.gr

Τμήμα Άθλησης

Έφη Μαύρου

2221351165

2221088930

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

adoappex@gmail.com

Γραμματεία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής (Τμήμα Περιβάλλοντος)

Ελένη Λιάπη

2221351164

2221061072, 2221088930

Φαρμακίδου 15, Χαλκίδα

dchalkis@otenet.gr, doappex@hotmail.gr

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP