Ανακοινώσεις

Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για συντήρηση μηχανημάτων 2765
22 Ιούλ
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για συντήρηση μηχανημάτων. Κατεβάστε το αρχείο εδώ.
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για καθαρισμό αθλητικών εγκαταστάσεων 2767
22 Ιούλ
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για καθαρισμό αθλητικών εγκαταστάσεων. Κατεβάστε το αρχείο εδώ.
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για καθαρισμό αθλητικών εγκαταστάσεων 2769
22 Ιούλ
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για καθαρισμό αθλητικών εγκαταστάσεων. Κατεβάστε το αρχείο εδώ.
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για υλικά συντήρησης και επισκευής 2773
22 Ιούλ
Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για υλικά συντήρησης και επισκευής. Κατεβάστε το αρχείο εδώ.