Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΟΑΠΠΕΧ, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου

Συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΟΑΠΠΕΧ, τη Δευτέρα 13 Ιουλίου
10 Ιούλ

Πρόσκληση στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΟΑΠΠΕΧ

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 234 και 240 του νόμου Ν. 3463/06 , την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015 και ώρα 20:00 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας ( Φαρμακίδου 15 – 34100 Χαλκίδα ) προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
ΘΕΜΑ 2ο : 4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 3ο : Απόφαση περί μη αποδοχής του υπ’αριθμ. 1 τιμ. Πώλησης (26-3-2015) της εταιρίας ΠΑΣΤΟΥΡΜΑΣ Α. ΚΑΡΑΝΤΑΚΗΣ Ε. Ο.Ε.
ΘΕΜΑ 4ο : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΘΕΜΑ 5ο : ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΠΡΩΣΟΠΟΠΑΓΟΥΣ ΘΕΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΟΑΠΠΕΧ
ΘΕΜΑ 6ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΘΕΜΑ 7ο: Περί ορισμού καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου και Ρυθμικής
ΘΕΜΑ 8ο: Περί ένστασης του Ι. Χουλιαρά κατά της 14/2015 ΑΔΣ του ΔΟΑΠΠΕΧ
ΘΕΜΑ 9ο : Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης

 
Η Πρόεδρος
Αργυρούλα Ζλακώνη

Σχετικά Άρθρα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP