Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΑΠΠΕΧ

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΑΠΠΕΧ
25 Απρ

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 234 και 240 του νόμου Ν. 3463/06 , την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας ( Φαρμακίδου 15 – 34100 Χαλκίδα ) προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο : ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
ΘΕΜΑ 2ο : ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΘΕΜΑ 3ο: ΠΕΡΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 4ο : ΠΕΡΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΘΕΜΑ 5Ο : ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΑΪΟΥ

Σχετικά Άρθρα