Χρήσιμα τηλέφωνα

Γραμματεία Προέδρου: 2221351164
Διοίκηση: 2221351128

Πρωτόκολλο:2221351136

Γραφείου Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: 2221061071
email: dchalkis@otenet.gr

Οικονομική υπηρεσία: 2221351141 & 201
Αθλητισμός: 2221351165
Πολιτισμός – Περιβάλλον: 2221351171
Γραμματεία: 2221351164
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής: 2221351164
Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλκίδας: 2221310360

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP