Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
2 Δεκ

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης Πολιτισμού & Περιβάλλοντος Χαλκίδας – Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.» , ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των αναγκών των Μουσικών Συνόλων (Φιλαρμονική Ορχήστρα) του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. του Δήμου Χαλκιδέων, που εδρεύει στη Χαλκίδα επί της οδού Φαρμακίδου 15 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ 79/2022 (ΑΔΑ: 9Ο0ΙΟΚΡΚ-0ΗΨ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ .

Όροι Διακήρυξης ΕΔΩ
Έντυπο Αίτησης ΕΔΩ
Περίληψη Ανακοίνωσης ΕΔΩ

Σχετικά Άρθρα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP