Αποτελέσματα Σ.Ο.Χ. 1/2020

Αποτελέσματα Σ.Ο.Χ. 1/2020
21 Απρ

Πίνακες επιτυχόντων και ανά κατηγορία για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με την υπ΄αριθμ. Σ.Ο.Χ. 1/2020.

Πίνακες επιτυχόντων ΔΕ-Κωδικός Θέσης : 101
Πίνακες επιτυχόντων ΥΕ-Κωδικός Θέσης : 101
Πίνακες επιτυχόντων ΥΕ-Κωδικός Θέσης : 102

Σχετικά Άρθρα