Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 1586

Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου 1586
12 Απρ

ΘΕΜΑ :   Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων  234 και 240 του νόμου Ν. 3463/06 , την Δευτέρα 15 Απριλίου  2019  και ώρα 17:00 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος  Χαλκίδας  (Φαρμακίδου 15 – 34100 Χαλκίδα ) προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα  παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o : 2H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 ΘΕΜΑ 2Ο : Περί Έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΟΑΠΠΕΧ και Δήμου Χαλκιδέων για την Προτεινόμενη προς χρηματοδότηση Πράξη «Επισκευή Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων», για την υπογραφή της και ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

ΘΕΜΑ 3Ο : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΉΔΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΠΟΘΗΚΗ)

ΘΕΜΑ 4ο: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ- ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1o : 2H ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 ΘΕΜΑ 2Ο : Περί Έγκρισης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΟΑΠΠΕΧ και Δήμου Χαλκιδέων για την Προτεινόμενη προς χρηματοδότηση Πράξη «Επισκευή Συντήρηση και Νέες Κατασκευές Αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Χαλκιδέων», για την υπογραφή της και ορισμός μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης

ΘΕΜΑ 3Ο : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΕ ΜΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΉΔΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΑΠΟΘΗΚΗ)

ΘΕΜΑ 4ο: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ- ΧΟΡΗΓΙΑΣ

 

Σχετικά Άρθρα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP