Διακήρυξη πρόσληψης 4 πτυχιούχων καθηγητών Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)

Διακήρυξη πρόσληψης 4 πτυχιούχων καθηγητών Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.)
30 Σεπ

Στην Xαλκίδα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Χαλκιδέων επί της οδού Φαρμακίδου 15 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα την 28η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού , Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας έπειτα από την αρ. πρ. 3465/23-09-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης). Έγινε διαπίστωση ότι σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 11 όπως παρακάτω:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Ελένη Αϊδίνη

Νικόλαος Ρόγκας

Παναγιώτης – Σωτήριος Καραμούζης

Αναστάσιος Καλαθέρης

Τατιάνα Πετράκη

Θεόδωρος Γιαννακάρας

Παναγιώτης Νικολάου

Βασιλική Σαμπάνη

Χαράλαμπος Κουσκούτης

Ελευθέριος Πνευματικός

Πέτρος Πρόκος


AΠΟΝΤΕΣ:

Ιωάννα Δαριβέρη , Σωκράτης Σκλιάς, Βασιλική Κόντου- Πιτσινή, Δημήτριος Τριανταφύλλου.
Γραμματέας στην ανωτέρω συνεδρίαση ήταν η τακτική υπάλληλος του
ΔΟΑΠΠΕΧ Μαρία Καραχάλιου.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του
ΔΟΑΠΠΕΧ κ. Φώτιος Μ. Γκούνης.
ΘΕΜΑ 2ο: Περί διακήρυξης πρόσληψης 4 πτυχιούχων καθηγητών Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄2/7 και Β΄ Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν
Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21.
Η Πρόεδρος κ. Ελένη Αίδίνη παρεθέτει προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο την κατωτέρω προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), µε σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄Βαθµού και των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράµµατα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21 όπως αυτές εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ 459462/14576/1116-31.08.2020 ΚΥΑ

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ
Κατεβάστε την περίληψη της ανακοίνωσης εδώ
Κατεβάστε την αίτηση εδώ

Σχετικά Άρθρα

Αγώνας Χάντμπολ της ΑΕΚ  - EHF European League Men 2021
1 Δεκ

Στο πλαίσιο του «EHF European League Men 2021/22», την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19:45, θα διεξαχθεί ο αγώνας χάντμπολ για την 6η Αγωνιστική μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ – Kadetten Schaffhausen, στο κλειστό γυμναστήριο Κανήθου «Τ.Καμπούρης».

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP