Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου
29 Ιαν

Σας παρακαλούμε όπως προσέλθετε,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων  234 και 240 του νόμου Ν. 3463/06 , την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019  και ώρα 19:00 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας  ( Φαρμακίδου 15 – 34100 Χαλκίδα) προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα  παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α 1ο : «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας   διαγωνισμών  2019»

Θ Ε Μ Α 2ο : «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας  /αξιολόγησης Δημόσιας Σύμβασης

Θ Ε Μ Α 3ο : «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων

Θ Ε Μ Α 4ο:  «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2019»

Θ Ε Μ Α 5ο:  «Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών»

ΘΕΜΑ 6ο : ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΘΕΜΑ 7ο : Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων με σύμβαση εργασίας  ΙΔΟΧ αμειβόμενων  αποκλειστικά από το αντίτιμο που εισπράττει ο ΔΟΑΠΠΕΧ    για την λειτουργία των πολιτιστικών   δομών   έτους 2019-20

ΘΕΜΑ 8ο : Περί Προγραμματισμού Προσλήψεων  Έκτακτου Προσωπικού  ΙΔΟΧ  διάρκειας οκτώ [8] μηνών έτους 2019 στον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ. συνολικού αριθμού επτά [7] ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

ΘΕΜΑ 9ο: Περί μη έφεσης σε Δικαστική Απόφαση

ΘΕΜΑ 10ο:   Νομική Γνωμάτευση επί Πρωτόδικης Αποφάσεως

ΘΕΜΑ 11ο  : Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης ΔΟΑΠΠΕΧ 2019

ΘΕΜΑ 12ο : Περί έγκρισης όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση διαμερίσματος   επί της οδού Λυκόφρωνος και Φαρμακίδου

ΘΕΜΑ 13Ο : Περί έγκρισης όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση κυλικείου στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Ηρώων του ‘ 40 ».

 

Σχετικά Άρθρα

graphics design by citrine.gr
Powered by ΚτΠ
web development by ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP