Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
25 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (προμήθεια υλικών συντήρησης Δημοτικού Σταδίου Χαλκίδας). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
25 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (προμήθεια υλικών). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
25 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (αθλητικές διοργανώσεις – μεταφορά αθλητών). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
24 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (εργασίες συντήρησης Δημοτικών Γηπέδων Δ.Ε. Ληλαντίου). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ