Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
18 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (Μεταφορά μαθητών για εκδήλωση ανακύκλωσης). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
18 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (μεταφορά μαθητών για εκδήλωση ανακύκλωσης). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
17 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (προμήθεια υλικών συντήρησης ΠΚΑ). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
17 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (προμήθεια μεταλλίων). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ