Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
1 Ιούν
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (καθαρισμός αθλητικών εγκατάσεων Δ.Ε. Ληλαντίου). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
1 Ιούν
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (αερολήψη για τα Βραϊμάκια). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
31 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (ηχητική κάλυψη για Βραϊμάκια). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
31 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (προμήθεια πολυμηχανήματος για τα Μουσικά Σύνολα). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ