Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
23 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (προμήθεια υλικού για σκηνικό στο Θ.Παπαδημητρίου). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
23 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (προμήθεια υλικών για συντήρηση μουσικών οργάνων Μουσικών ΣυνόλωνΔΟΑΠΠΕΧ). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
23 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (προμήθεια υλικών συντήρησης Γυμναστηρίου «Τ.Καμπούρης»). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
18 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (Μεταφορά μαθητών για εκδήλωση ανακύκλωσης). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ