Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
31 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (προμήθεια πολυμηχανήματος για τα Μουσικά Σύνολα). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
31 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (εκτυπωτικά, διαφημιστικά φυλλάδια για Βραϊμάκια). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
31 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (προσφορά εδεσμάτων για Βραϊμάκια). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
29 Μαΐ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά (προμήθεια υλικών – διπλώματα). Δείτε πληροφορίες ΕΔΩ