Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
12 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για προμήθεια υλικών και εργασίες στο ΔΑΚ. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
9 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για εργασίες στα γήπεδα Χαλκίδας. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
9 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για εργασίες στο γήπεδο Αρτάκης. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
9 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για εργασίες στο γήπεδο Ληλαντίου. Πληροφορίες ΕΔΩ