Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
2 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για προμήθειες. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
2 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για παροχή υπηρεσίας συντήρησης κλιματιστικού. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
2 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για προμήθεια υλικών Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
2 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά