Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
8 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για προμήθεια υλικών. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
8 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για παροχή υπηρεσιών. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
8 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για παροχή υπηρεσιών. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
7 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για προμήθεια υλικών για γυμναστήριο «Χαλκιά Αναστασιάδη». Πληροφορίες ΕΔΩ