Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
29 Νοέ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για υλικά παραμυθοχωριού. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
29 Νοέ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για προμήθεια υλικού. Πληροφορίες
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
28 Νοέ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
25 Νοέ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για προμήθεια και κατασκευή μεταλικών στηριγμάτων.  Πληροφορίες ΕΔΩ