Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
6 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για ενοικίαση καθισμάτων. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
6 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για προμήθεια υλικών. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
6 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. Πληροφορίες ΕΔΩ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
5 Δεκ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για υπηρεσίες. Πληροφορίες ΕΔΩ