Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
30 Νοέ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά προμήθεια υλικών.
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
30 Νοέ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά.
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
30 Νοέ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά.
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά
29 Νοέ
Πρόσκληση για οικονομική προσφορά για προμήθεια υλικών για Σχολή Μπαλέτου. Πληροφορίες ΕΔΩ